prethodna

sljedeca

Sjeveroistočna strana otoka, na slici je vrh Gračina (144m) na kojem se s njegove južne strane nalaze dva rimska kamenoloma (Padrare) koja datiraju iz 1.st.pr.n.e..