prethodna

sljedeca

 Luka Kablin broji tridesetak vezova za manje ribarske brodove, a dostupno je i desetak vezova za jahte. Slikano za tmurnog zimskog dana.